DE POSTGESCHIEDENIS VAN ZWOLLE

English version

Postmeesters

In Zwolle was reeds in 1669 een postmeester aangesteld voor het postverkeer tussen Holland en Groningen en Friesland. In 1678 nam Pieter van der Horst de vergunning van zijn vader Johan van der Horst over om een “comptoir als postmeister” op het Groninger postkantoor te houden.

N. Brouwer was "houder van de busse van het Hamburger post-comptoir."

O 8 september 1715 werd Joost Berend Meese tot postmeester op Münster benoemd.

Op 13 december 1691 werd Teunis van Brakel in plaats van zijn vader tot postbesteller van de brieven uit Deventer aangesteld (en tevens tot poort- en boomsluiter van de Sassenpoort).
In 1700 werd aan de postmeesters het uitsluitend recht toegekend om de brieven te bezorgen uit plaatsen waar zij betrekkingen mee hadden. De overige brieven bleven vrij om te bezorgen, hetgeen blijkt uit een stuk betreffende de aanstelling van Meese op het Münsters Posthuis in 1715.

Hendrik Voet volgde op 20 september 1697 postmeester Van der Horst op en in 1701 zijn medegerechtigde N. Brouwer op. Voet werd daarmee postmeester van de stad. Hij overleed in 1737.

Zijn neef Pieter van Hoboken volgde hem in 1737 op. Deventer en Kampen erkenden Pieter van Hoboken echter niet als postmeester van hun steden. In het nieuwe postcontract tussen ’s-Gravenhage en Zwolle werden Deventer en Kampen niet meer ondergeschikt gemaakt aan Zwolle.Ook met andere concurrenten in Zwolle zelf schijnt Van Hoboken het moeilijk te hebben gehad. Zo kreeg “factor” Jannes Lindenhof diverse malen een boete opgelegd wegens het bestellen van Amsterdamse brieven (Lindenhof was overigens commies bij het Gronings Postkantoor, zie hierna).

Op 7 juli 1751 werd de zoon van de postmeester, Eusebius Jodocus van Hoboken, naast zijn vader op diens verzoek ook tot postmeester benoemd. Evert Jan Thomassen a Thuessink

Na de dood van E.J. van Hoboken in 1783 werd besloten op de post op ’s-Gravenhage onder direct beheer te brengen van de schepenen en raden van de stad Zwolle. Hiertoe werd al eerder, op 6 november 1783 een commissie benoemd.

Postmeester werd in 1783 Evert Jan Thomassen a Thuessink. De erfgenamen van Hoboken bleven tot 1 januari 1874 met het postmeesterschap op Friesland belast . Zij bleven daarna nog wel ongestoord in het bezit van het postmeesterschap op Friesland. De commissie bedankte in 1787.

Thomassen a Thuessink werd op 2 oktober 1793 opgevolgd door Dr Jan Frederik van der Leyten. De moeder van de overleden Thomassen a Thuessink stond hem de eerste tijd terzijde.

Tijdens de Bataafse Republiek was IJsbrant Loots postmeester van de Paardenposterij. Zijn dochter trouwt met Egbert ten Zweege, die postmeester van de Paardenpost wordt en verbonden is aan het Logement De Zeven Provinciën.

Op 2 oktober 1807 bepaalt Koning Lodewijk Napoleon per decreet dat er voor zowel de brievenpost als de paardenpost zes inspecteurs zullen worden aangesteld. Mr. A.H. Cramer te Zwolle wordt inspecteur van de 5e arrondissement. Commies is in Zwolle Bernardus Tibout.

Op 1 juli 1811, wanneer Nederland deel van het Franse Keizerrijk is geworden, wordt Johan Wilhelm Hachmeester Eekhout, achterkleinkind van Evert Jan Thomassen a Thuessink, directeur van het postkantoor in Zwolle. De Behaigne is dan controleur der Posterijen te Zwolle.
Hachmeester Eekhout wordt later inspecteur-generaal der posterijen en in 1845 directeur van het postkantoor in Amsterdam.


In 1823 wordt Hachmeester Eekhout opgevolgd door J.H.C. baron Bentinck tot Buckhorst. Hij wordt opgevolgd op 25 januari 1836 door Mr E. Hogeweg. Vervolgens worden tot directeur benoemd: op 29 augustus 1860 A.W.G. graaf Hogendorp, op 27 februari 1869 E.J.C. Greven, op 1 februari 1889 A. Simons en op 16 november 1896 A.K. Gualthérie van Weezel.

 Kaart van de stad Zwolle uit Blaeu's "Toonneel der Steden", 1652

Laatst bijgewerkt op 15.09.2023 10:23 uur.

Copyright © 2019 - G.L. van Welie FRPSL
Secretaris van de Nederlandse Academie voor Filatelie
Representative of the Royal Philatelic Society London for the Netherlands

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen?

home