DE POSTGESCHIEDENIS VAN ZWOLLE

English version

Bronnen

Postmerken en Postinrichtingen (PEP1 en 2), H. Wiersma c.s., uitgave Po en PoDisplay bij de Royal Philatelic Society, 2015
300 jaar postmerken in Nederland 1570-1870, P.C. Korteweg
De postgeschiedenis van Nederland 1676-1915, O.M. Vellinga
Geuzendam's catalogus der oude brieven met de poststempels en merken van Nederland 1667-1850
Geschiedenis van het postwezen in Nederland voor 1795, Mr Dr J.C. van Overvoorde
Geschiedenis van het Nederlandse postwezen, 1795-1810, Dr E.A.B.J. ten Brink
Het brieven-postwezen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, Mr J.C.W. le Jeune
Korte kroniek van de geposte brief, A.L. ter Braake
Noordsche correspondentie, in NMP 1974, D.W. de Haan
Postdienst en poststempels hier te lande tot 1811, P.C. Korteweg, in jaarboekje RPhV 1941
Enige Zwolse postalia uit de verzameling van het Postmuseum, J. Giphart, in catalogus nationale postzegeltentoonstelling Zwolle 1970
Van postiljon tot postcode, een stukje Zwolse postgeschiedenis, in catalogus Hanzephilex
Uit de postgeschiedenis van Zwolle, G.L. van Welie, artikelserie in Sassenpepertjes, uitgave Postzegelvereniging Zwolle
Ach lieve tijd, uitgeverij Waanders
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, vanaf 1790, in HCO Zwolle
Van Amersfoort tot Zwol, historisch reizigersverkeer tussen twee steden, in Tijdschrift voor vaderlandse streekgeschiedenis, oktober 1993, W. Boxma
Distributiekantoren in Overijssel 1811-1850, A.P. de Goede
Postdiensten op het platteland van Nederland vóór 1850, de collectie Hotze Wiersma
285 Jahre Postverbindung Münster-Zwolle, W.J. Fleitmann, in Postgeschichtsblätter Münster mei 1981
Die Postwagenverbindung Bielefeld-Halle-Lingen-Zwolle, W.J. Fleitmann, in Postgeschichtsblätter Münster oktober 1985
Stoomschepen langs de Zuiderzee, R. Spanjaard-Visser
Artikelen in De Postzak, uitgave Po en Po
Diverse archiefstukken in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle (HCO)Postzegeltentoonstelling in Zwolle, 2012
Inventarisatie Poststempels, C.L.E. Janssen, zie website Nederlandse Academie voor Filatelie

Over posttarieven:

Binnenlandse en Internationale Posttarieven van Nederland 1850-1990, Mr W.S. da Costa
Tarieven naar het Buitenland 1852-1884, Drs H. Buitenkamp
Handboek Postwaarden Nederland, Prof Dr G. Holstege c.s.
De Post vanuit de Nederlanden 1813-1853, C.J.P. Delbeke
De Post naar de Nederlanden 1813-1853, C.J.P. Delbeke
De Nederlandse Scheepspost 1600-1900, C.J.P. Delbeke
Grundbog i Analyse af Danske Praefilatelistiske Breve, O. Maintz
Denemarken, aanduidingen op voorfilatelistische brieven, G.L. van Welie
Danske Breve 1851-1979, J. Gotfredsen, J. Haff
Zusammenstelling der Portosätze für die Correspondenz mit dem Ausland, Taler Währung 1846-1875, W. Steven
Handbuch der Auslandstaxen der süddeutschen Postgebiete, Gulden Währung 1850-1875, Dr K. Zangerle
Postgebühren im Auslandsverkehr 1850-1875, Dr K. Zangerle
Postgebühren-Handbuch Deutschland, uitgave Michel
Postal History Finland, W. Hess
Introduction à l'Histoire Postale des Origines à 1849, M. Chauvet
Introduction à l'Histoire Postale 1849-1878, M. Chauvet
Les Tarifs Postaux Français, J.P. Alexandre c.s.
For the Port & Carriage of Letters 1570-1840, D. Robinson
United Kingdom Letter Rates Inland & Overseas, 1635 to 1900, C. Tabeart
United Kingdom Inland & Overseas Letter Rates, A. Oliver, S. Tanner
British Letter Mail to Overseas Destinations 1840-1875, J.& M. Moubray
Letter mail from and to the old Italian States 1850-1870, M. Mentaschi, T. Mathà
Le tariffe Postali Italiane, Regno d'Italia 1862-1900, G. Micheli
Mail addressed from Italy to the foreign countries 1863-1879, M. Mentaschi, G. Membrini
Norwegen, Über die Portosätze während der Skilling Periode, J. Tiemer
Norgeskatalogen Postal, uitgave Oslo Filatelistklubb
Handbuch der Brief- und Fahrpost in Österreich-Ungarn 1588-1918, P. Kainbacher
Österreichische Post im Ausland, Dr U. Ferchenbauer
Portuguese Rates of Mail from the UK by British Packets 1799 to 1815, D. Stirrups, London Philatelist april 2005
Mail to Oporto from the UK by the P&O packets 1838 to 1862, D. Stirrups, London Philatelist juni 2004
Manual de las Tarifas Postales de España y sus Territorios de Ultramar, J.A.H. Gracia
Maritime Mail Portugal 1798-1877, R.D. Wruck
Swedish Letter Rates to Foreign Destinations 1855-1895, J. Billgren, T. Bjäringer, L.H. Stone
Der Briefpostverkehr Schweiz-Ausland 1459-1907, R. Schäfer
Die Posttaxen der Schweiz ab 1875, band 2 Ausland, uitgave ZACK
United States Letter Rates to Foreign Destinations, C.J. Starnes
Postverdragen en Nederlandse Circulaires zie website DASV

Met dank aan Hotze Wiersma voor het nakijken van de tekst.

Meer weten over postgeschiedenis?

Website Po-en Po
Website KNBF
Website Nederlandse Academie voor Filatelie
Website Postzegelvereniging Zwolle
Website DASV
Website The Royal Philatelic Society London


Laatst bijgewerkt op 15.09.2023 10:19 uur.

Copyright © 2019 - G.L. van Welie FRPSL
Secretaris van de Nederlandse Academie voor Filatelie
Representative of the Royal Philatelic Society London for the Netherlands

Academie

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen?

home