DE POSTGESCHIEDENIS VAN ZWOLLE

English version

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Het tarief voor brieven vervoerd per scheepsgelegenheid (ship letters) in de Verenigde Staten bestond uit het ship letter fee plus het binnenlands tarief in de Verenigde Staten. Ingaande 2 maart 1799 was het Ship Fee 2 dollarcents. Brieven voor een adres in de aankomsthaven waren 6 cents (9 cents van 1-2-1815 t/m 30-3-1816).

De Nederlandse tarieven voor brieven per scheepgelegenheid waren voor de eerste gewichtsklasse:

gewicht
tarief
Ned.-Indië
tarief
05-02-1816
1 lood
8 stuiver
05-02-1816
8 stuiver
19-04-1816
1 lood
12 stuiver
12-09-1818
15 stuiver
04-04-1821
16 wigtjes
12 stuiver
01-01-1821
15 stuiver
01-01-1827
16 wigtjes
60 cent
01-08-1826
60 cent
01-09-1850
15 wigtjes
40 cent
23-07-1850
48 duiten
01-09-1855
15 wigtjes
30 cent
08-12-1855
36 duiten

Al in september 1783 kwam er een geregelde maandelijkse pakketdienst tussen Lorient in Frankrijk en New York. Ook Nederlandse post kon hiermee vervoerd worden voor 31 sol, hetgeen later verlaagd werd tot 26 sol.

In Circulaire 125 van 26 augustus 1818 blijkt geregeld vervoer per Franse paquebot mogelijk tegen een gedwongen frankering tot Bordeaux. Het tarief voor een brief in de eerste gewichtsklasse uit Zwolle was toen naar het grenskantoor Bergen (Mons) 7 stuiver en van grenskantoor Valenciennes naar Bordeaux tot 6 gram 9 stuiver, totaal 16 stuiver. Voor de omgekeerde weg werd hetzelfde bedrag gerekend.

In 1840 sloot de Britse Admiraliteit een contract met de Britse Cunard Line (officieel British & North American Royal Mail Steam Packet Company) voor het geregeld tweewekelijks vervoer tussen Liverpool en Boston. Vanaf 1848 werd Boston elke andere vaart afgewisseld met New York. Later volgden diverse andere scheepvaartmaatschappijen, waaronder Amerikaanse, Franse en Duitse. De N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM), later Holland-Amerika Lijn (HAL) voer vanaf oktober 1872 tussen Rotterdam en New York.

Cunard Line Caledonia was een van de eerste paketboten op Amerika.

Vanaf 1844 kon in Nederland zonder tussenkomst van een forwarding agent in Engeland van deze dienst gebruik worden gemaakt. Het vervoer per pakketboot was duurder dan verzending per scheepsgelegenheid maar had het voordeel van een regelmatige dienst. Voor brieven vervoerd met de pakketboten van deze gecontracteerde maatschappijen golden de volgende Nederlandse tarieven tot aan de haven aan de oostkust van de Verenigde Staten:

via
wigtjes
Nederlands
port
Engels port
Belgisch transit
Totaal
gefran-
keerd

Totaal
ongefran-
ke
erd

01-01-1844
Groot-Brittannië
15
20
100
120
n.v.t.
06-10-1847
Le Havre
50
n.v.t.
21-03-1849

Groot-Brittannië, Britse paketboot

15
20
80
100
n.v.t.
21-03-1849
Groot-Brittannië, Amerikaanse paketboot
15
20
40
60
n.v.t.
01-12-1849
Oostende en Groot-Brittannië, Britse paketboot
15
20
80
10
110
n.v.t.
01-12-1849
idem, Amerikaanse paketboot
15
20
40
10
70
n.v.t.
15-12-1853
Groot-Brittannië, Britse paketboot
15
20
60
80
n.v.t.
15-12-1853
Groot-Brittannië, Amerikaanse paketboot
15
20
20
40
n.v.t.
26-05-1855
Frankrijk
45
n.v.t.
01-01-1857
Groot-Brittannië, Amerikaanse paketboot
15
20
40
60
n.v.t.
01-05-1857
Frankrijk
10
50
60
60
01-06-1861
Groot-Brittannië, Britse paketboot
15
20
75
95
n.v.t.
??-03-1863
Groot-Brittannië, Britse paketboot
15
20
60
80
n.v.t.
21-09-1864
Groot-Brittannië, Britse paketboot
15
5
50
55
n.v.t.
21-09-1864
Groot-Brittannië, Amerikaanse paketboot, tot Britse haven
15
5
10
15
n.v.t.
01-10-1864
Groot-Brittannië, Amerikaanse paketboot
15
20
35
55
n.v.t.
01-09-1866
Antwerpen, België
15
45
45
01-09-1866
Groot-Brittannië
15
20
50
70
70
01-01-1868
Post niet meer via Groot-Brittannië of Frankrijk
01-01-1868
Rechtstreeks vanuit Nederland
15
40
01-02-1868
Bremen of Hamburg
15
30
n.v.t.
01-10-1868
Bremen of Hamburg
15
30
40
01-02-1870
Groot-Brittannië
15
25
40
01-07-1870
Bremen of Hamburg
15
25
40
13-12-1873
Antwerpen, België
15
20
30
01-07-1874
Rotterdam (NASM)
15
15
30
01-07-1875
GPU/UPU
15
12½
25

 

Brief van Zwolle naar Drenthe, Ottawa County, Michigan, USA, 10 januari 1873. Per trein naar Oostende, België voor de boot naar Dover. Per trein naar Liverpool of Queenstown. Per Cunard Line "Algeria" naar New York. Datumstempel NEW YORK / PAID ALL in roodoranje. Tarief brieven naar de USA via Groot-Brittannië, 1-2-1870 t/m 30-6-1875, 0 - 15 wigtjes: 25 cent (Van Dieten veiling 644, 2020).

 

Voor brieven vervoerd met paketboten golden de volgende Amerikaanse tarieven (in dollarcents):

via
oz
USA intern
port
Zeeport
Transito
Totaal
01-07-1845
Groot-Brittannië, Britse paketboot
½
5 *)
24
29
15-02-1849

Groot-Brittannië, Britse paketboot

½
5
15-02-1849
Groot-Brittannië, Amerikaanse paketboot
½
5
16
21
15-08-1853
Bremen
½
5
9
1 + 7 + 3
25
01-04-1857
Frankrijk
¼
3
9
9
21
01-07-1866
Groot-Brittannië en België
½
5
15
4 + 3
27
01-10-1866
Antwerpen
½
5
7
3
17
01-02-1867
Bremen of Hamburg
½
18
01-01-1868
Nederland rechtstreeks
½
15
01-02-1870
Nederland rechtstreeks
½
10
01-10-1874
Nederland rechtstreeks
½
6
01-07-1875
GPU/UPU
½
5

*) 10 cents indien de afstand meer dan 300 mijl was.

**) Op 1 juni 1847 begon de Amerikaanse Ocean Line een geregelde vaart op Southampton. Groot-Brittannië berekende voor de per deze concurrent aangebrachte brieven tot eind 1848 een extra tarief van 1 shilling. De Amerikanen verhoogden daarop de per Britse paketboot (Cunard Line) aangevoerde brieven vanaf juni 1848 met 24 cents extra (de retaliatory rate). Tot medio februari 1849 bleef men een vergeldingstarief toepassen.


Laatst bijgewerkt op 15.09.2023 10:25 uur.

Copyright © 2019 - G.L. van Welie FRPSL
Secretaris van de Nederlandse Academie voor Filatelie
Representative of the Royal Philatelic Society London for the Netherlands

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen?

home