DE POSTGESCHIEDENIS VAN ZWOLLE

English version

BELGIË

In 1793 werd België bezet door de Fransen. De post uit Nederland werd via Pruisen vervoerd naar het Franse grenskantoor Maaseik.

 

Brief van Emden naar Antwerpen, 31 mei 1805. Vooruitbetaald en verzonden via Zwolle: linksonder werd genoteerd "Fr. Zwoll". Via Pruisen en het Franse grenskantoor Maaseik (stempel PRUSSE / PAR MAASEYCK) naar Antwerpen. Pruisisch portaandeel 4½ Silbergroschen (= 3 décimes de déboursé), in Antwerpen totaal betaald 5 décimes.


Nadat ook Nederland onder Frans bewind kwam en tussen 1815 en 1830 (België was toen onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden) golden de binnenlandse posttarieven, zie Posttarieven voor binnenlandse post.

 

Brief van Zwolle naar Doornik, 22 mei 1830 met datumstempel ZWOLLE zonder jaartal. België behoorde nog tot het Koninkrijk der Nederlanden: tarief brieven binnenland: 35 cent.

 

Na de Belgische opstand in 1830 was er tijdelijk geen postverbinding via de Belgisch-Nederlandse grens. In het Staatsblad van 2 november 1830 werd het postverkeer met de Zuidelijke Nederlanden geheel verboden. Er kwam al snel een postverbinding via Pruisen tot stand. De zo uit België verzonden brieven mochten geen enkel Belgisch poststempel dragen, dat zou de herkomst immers verraden.

Het port via de Pruisen route bestond uit het binnenlands port van het land van de geadresseerde plus 4 Silbergroschen = 25 cent voor het traject Emmerich - Aken.

Op 22 mei 1831 kwam een stoombootverbinding tussen Duinkerken in Frankrijk en Rotterdam tot stand. Er zijn enkele brieven bekend die via Frankrijk zo naar Nederland werden vervoerd.
Daarnaast werden er natuurlijk ook brieven over de grens gesmokkeld.

Begin 1835 werd postverkeer over Antwerpen en Groot-Zundert toegelaten. Het port bestond toen uit de som van:

Het Belgische binnenlands tarief tot Antwerpen + 5 deciem +
Het Nederlands binnenlands tarief tot of vanaf Breda + 25 cent.

Nadat op 19 april 1839 het vredesverdrag was getekend werd het postverkeer op 1 juli 1839 weer genormaliseerd.
Het port bestond vervolgens uit de som van het Nederlands en het Belgisch port tot of vanaf het betreffende grenskantoor, zonder toeslag.
Voor de omrekening van het port werd postaal 1 Belgische deciem gelijk gesteld met 5 Nederlandse cent.

Op 1 april 1852 werd het tarief voor het hele traject 20 cent of 40 centiem per 15 (wigtjes (gram).

Rouwbrief van Heino via Zwolle naar Gent, België, 3-6-1860. De twee 10 cent postzegels emissie 1852 zijn gestempeld met het franco-halfrondstempel ZWOLLE / 23/6/1860 / FRANCO in grotesk lettertype. P.D. = payé jusqu'a la destination, betaald tot aan de bestemming. Op de achterzijde staat het naamstempel van hulpkantoor HEINO.
Tarief brieven naar België 1-4-1852 t/m 30-6-1865, 0 - 15 wigtjes: 20 cent.


Brief van Zwolle naar Antwerpen, 5 september 1863. Datumstempel ZWOLLE met uurkarakters. Tarief voor een brief van de tweede gewichtsklasse (linksboven staat genoteerd: 2), 15 - 30 wigtjes: 2 x 40 = 80 centimes = 8 décimes.

 

Op 1 juli 1865 werd het tarief verlaagd naar 10 cent ofwel 20 centimes.

Brief van Zwolle naar Antwerpen, 1 februari 1867. Proefstempel ZWOLLE met uurkarakters in rood. Gefrankeerd met 10 cent emissie 1867. Tarief brieven naar België 1-7-1865 t/m 30-9-1907, 0 - 15 wigtjes: 10 cent.

 

 

Laatst bijgewerkt op 15.09.2023 10:20 uur.

Copyright © 2019 - G.L. van Welie FRPSL
Secretaris van de Nederlandse Academie voor Filatelie
Representative of the Royal Philatelic Society London for the Netherlands

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen?

home