Uw financiële administratie goed geregeld

Cliënten waarvoor wij maandelijks of per kwartaal de boekhouding verzorgen kunnen nu online managementinformatie raadplegen door in te loggen op Visionplanner Online. In tegenstelling met een online boekhoudpakket dat alleen de (mogelijk nog niet bijgewerkte) opstelling uit de boekhouding op dat moment weergeeft krijgt u nu de managementrapportage waar u iets aan heeft.

Meer rendement door beter inzicht !

Dashboard online geeft u als ondernemer inzicht in:

* hoe presteer ik deze maand
* hoe presteer ik t.o.v vorige maand
* hoe presteer ik t.o.v deze maand met vorige maand vorig jaar
* hoe presteer ik tot en met heden plus de rest van vorig jaar erbij opgeteld
* hoe presteer ik als ik zo doorga als ik tot op heden presteer

Kies voor meer rendement en meer sturing door management informatie die specifiek voor uw bedrijf is ingericht.
Uw accountant kent uw bedrijf als geen ander en kan een dashboard inrichten dat op uw organisatie is afgestemd!

Voorbeelden van management informatie zijn:

* omzet per medewerker
* marge per medewerker
* rendement per vrachtwagen
* omzet per m2
* etcetera

Kortom, dashboard online geeft u in één oogopslag inzicht in het rendement van uw bedrijf!

Inzicht in rendement onderneming


Bewaarplicht financiële stukken

Iedere onderneming is verplicht een degelijke financiële administratie bij te houden. Deze dient u tenminste zeven jaar te bewaren (stukken betreffende onroerende zaken zelfs tien jaar).
Grotere bedrijven zullen een administrateur of zelfs een afdeling voor dit werk hebben. De kleinere ondernemer kan de boekhouding zelf doen of dit uitbesteden aan zijn accountant.


Zelf de boekhouding doen

Er zijn diverse boekhoudprogramma´s op de markt waarmee u zelf uw boekhouding kunt voeren. Wij accountants kunnen u op weg helpen bij de opzet, inrichting en uitvoering van de boekhouding. Daartoe is een standaard rekeningschema ontwikkeld. Voordeel van het zelf voeren van de boekhouding is dat u, wanneer u de zaak goed bijhoudt, op ieder moment informatie kunt putten uit de boekhouding over uw onderneming.
Tussentijds of na afloop van het jaar kunnen wij dan de boekingen beoordelen. Vaak kunnen de bestanden ingelezen worden in onze boekhoudprogramma´s. Na eventuele correcties wordt dan de jaarrekening samengesteld die aan alle eisen voldoet en de aangifte inkomsten- dan wel vennootschapsbelasting voor u verzorgd.

 

Of: de boekhouding uitbesteden

Er zijn ook ondernemers die minder bedreven zijn in het boekhouden of - vaak terecht - van mening zijn, dat zij hun tijd beter kunnen besteden aan hun eigen vak, omdat ze daarmee meer kunnen verdienen. De accountant moet de boekhouding toch nakijken. Wanneer er veel verschillen in zitten maakt zelf boekhouden of uitbesteden qua kosten niet echt veel meer uit.
Voor die ondernemers verzorgen wij graag op een vlotte en goede manier hun financiële administratie en aangiften omzetbelasting. Het bijwerken geschiedt volgens afspraak: per maand, kwartaal of jaar.
Via ons dashboard online systeem kan toch voldoende actuele én goed bijgewerkte informatie verkregen worden.

Naar homepage Van Welie Accountants

Besparen op uw accountantskosten